Koulutukset

Tervetuloa kevään 2024 koulutuksiimme

10.1.2024

Tarjoamme monipuolisia koulutuspalveluita erityisesti sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille.

24.5. Webinaari

Vanhemman trauma ja mielenterveys lastensuojelussa

Lastensuojelun tarpeen taustalla vaikuttavat usein sekä vanhempien mielenterveyshäiriöt että traumakokemukset. Lastensuojelun asiayhteydessä keskeistä on erityinen näkökulma vanhemman mielenterveyshäiriöihin ja traumakokemuksiin; tutkitaan niiden vaikutuksia 1) vanhemmuuteen ja lapsen hoivaan sekä 2) lapseen ja lapsen kokemuksiin. 

Lue lisää

 


Maksuttomat koulutukset hyvinvointialueiden ammattilaisille

9.2. Traumatietoinen ammattilainen ja työyhteisö   

5.3. Perheen vuorovaikutus – mihin ammattilaisena on hyvä kiinnittää huomiota 

22.3. Lapsuuden kielteiset kokemukset (ACEs): vaikutukset ja vaikutusten vähentäminen 

26.4. Mikä lastensuojelussa on vaikuttavaa? Tieteestä käytäntöön - traumatietoisen kuntouttavan työn elementtejä lastensuojelun avohuollossa

17.5. Traumatietoinen työote lasten ja perheiden sosiaalipalveluissa

Lue lisää

 


Tutustu koulutuspalveluihimme