< PALVELUT AMMATTILAISILLE

Maksuttomat koulutukset hyvinvointialueiden ammattilaisille

Haluamme olla osaltamme edistämässä laadukasta, osaavaa lastensuojelutyötä yhteistyökumppaneidemme kanssa. Tarjoamme hyvinvointialueiden ammattilaisille monipuolisia tieteelliseen näyttöön perustuvia koulutustilaisuuksia.

Syksyn -24 etäkoulutukset

Etäyhteyksin järjestettävät maksuttomat koulutuksemme on tarkoitettu hyvinvointialueiden työntekijöille; lastensuojelun ja lapsiperhepalveluiden sosiaalityöntekijöille ja ohjaajille, johtaville viranhaltijoille sekä palveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä vastaaville tahoille.

Tieteestä käytäntöön — Perheen jälleenyhdistämisen arviointi ja tukeminen

 

27.9. klo 8.15-10

Lastensuojelulain mukaan sijaishuoltoa toteutettaessa on otettava lapsen edun mukaisella tavalla huomioon tavoite perheen jälleenyhdistämisestä. Koulutuksessa tarkastellaan kotimaisen ja kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden pohjalta perheen jälleenyhdistämisen prosessia, ennustetekijöitä ja vaikuttavia tapoja tukea onnistunutta perheen jälleenyhdistämistä.

Koulutus sisältää vuoropuhelua tieteellisen näkökulman ja käytännön työn näkökulman välillä. Koulutuksessa tarkastellaan sitä, millä tavalla perheen jälleenyhdistämistä mahdollisuuksia voidaan tutkia käytännössä, mihin asioihin tulisi kiinnittää huomiota ja miten jälleenyhdistämisen mahdollisuuksia voidaan tukea sijaishuollon aikana ja minkälaisella psykososiaalisella tuella voidaan parantaa perheen jälleenyhdistämisen onnistumisen mahdollisuuksia.

Koulutuksessa käsiteltäviä teemoja ovat mm. lapsen kehityksellisen tilanteen, kokemusten ja suhteiden huomioiminen, vanhemman kiinnittyminen lapseen, vanhemman voinnin, voimavarojen ja terveydentilan merkitys perheen jälleenyhdistämisen kannalta,  vanhemmuuden tutkiminen ja tukeminen perheen jälleenyhdistämisen harkinnan aikana sekä jälleenyhdistämisen jälkeen, perhekeskeisen tuen merkitys ja toteutus sekä näkökulmia siihen, milloin koti on lapselle turvallinen paikka palata, milloin vanhemmuus on riittävän hyvää ja miten voidaan paremmin turvata oikea-aikainen, turvallinen ja pysyvä lapsen sijaishuollon päättyminen ja lapsen palaaminen kotiin sijoituksen jälkeen. 

Kouluttajina toimivat Profiamin asiantuntijalääkäri Heidi Jussila, sosiaalityöntekijä Hannele Metsäranta, psykologi Emmi Marttila sekä sosionomi Minna Kerminen.

Traumatietoinen työntekijä ja työyhteisö

 

4.10. klo 8.15-10

Asiakkaiden traumakokemusten kohtaaminen ja niiden äärellä työskentely voi kuormittaa auttajiakin, ja siksi traumatietoisuus huomioi myös epäsuoran trauman vaikutuksia ammattilaisiin. Traumatietoisuudella voidaan lastensuojelussa tukea työntekijöiden hyvinvointia sekä vaikuttaa palveluiden laatuun. Tässä koulutuksessa käsitellään epäsuoran trauman vaikutuksia ammattilaiseen, ammattilaisen resilienssiä vahvistavia tekijöitä sekä traumatietoisen organisaation rakentumista.

Kouluttajina toimivat Profiamin asiantuntijalääkäri Heidi Jussila (LT, psykiatrian, lastenpsykiatrian ja terveydenhuollon erikoislääkäri, päihdelääketieteen erityispätevyys) ja palvelupäällikkö Assi Ailoranta sosiaalityöntekijä (VTM).

Tieteestä käytäntöön: Vaikuttava traumatietoinen työ lastensuojelun avohuollossa

 

1.11. klo 8.15-10

Mikä lastensuojelussa on vaikuttavaa? Koulutuksessa käsitellään lastensuojelun asiakkaana olevien lasten ja heidän perheidensä kotikäynteihin perustuvan moniammatillisen tuen tieteellistä taustaa sekä näyttöön perustuvia tapoja tukea haavoittavia elämänkokemuksia kohdanneita lapsia, nuoria ja vanhempia. Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia vaikuttavan kuntouttavan työn elementtejä sekä tieteen että käytännön näkökulmista: yhteistyösuhde, kotikäynnit, moniammatillisuus, traumainformoitu lähestymistapa, lapsikeskeinen työ, vanhemmuuden sekä vanhemman voinnin ja voimavarojen tutkiminen ja tukeminen.

 

Kouluttajina toimivat Profiamin asiantuntijalääkäri Heidi Jussila (LT, psykiatrian, lastenpsykiatrian ja terveydenhuollon erikoislääkäri, päihdelääketieteen erityispätevyys) ja palvelupäällikkö Assi Ailoranta sosiaalityöntekijä (VTM).

Lapsuuden kielteiset kokemukset (ACEs): vaikutukset ja vaikutusten vähentäminen

13.12. klo 8.15-10

Lapsuuden kuormittavat tai traumaattiset kokemukset ovat yleisiä lastensuojelun asiakkaiden – lasten ja heidän vanhempiensa – keskuudessa. Tässä koulutuksessa käsitellään kansainväliseen tieteelliseen tutkimuskirjallisuuteen perustuen lapsuuden kuormittavien, kielteisten ja traumaattisten kokemusten (englanniksi Adverse Childhood Experiences, ACEs) määrittelyä, vaikutuksia, vaikutusmekanismeja sekä vaikuttavia tapoja tukea lasta ja perhettä silloin, kun lasta tai vanhempaa ovat koskettaneet kuormittavat lapsuudenaikaiset kokemukset.

Kouluttajana toimii Profiamin asiantuntijalääkäri Heidi Jussila (LT, psykiatrian, lastenpsykiatrian ja terveydenhuollon erikoislääkäri, päihdelääketieteen erityispätevyys).

Juuri teille suunnattu koulutuskokonaisuus 

Etsittekö tiimillenne kouluttajaa? Yhdistetään teidän toiveenne ja tarpeenne sekä meidän moniosaava asiantuntijajoukkomme, ja muotoillaan juuri teille sopiva koulutuskokonaisuus.

On tarve sitten parituntiselle tietoiskulle tietyn teeman äärellä, koko päivän osallistavalle koulutukselle tai kattavammalle prosessinomaiselle koulutuskokonaisuudelle, me olemme käytettävissänne.

Ota yhteyttä: Assi Ailoranta, palvelupäällikkö, puh. 040 518 9572, assi.ailoranta@profiam.fi

Tutustu Profiamin kouluttajiin

Keski-Suomi, Varsinais-Suomi ja Satakunta, Pirkanmaa ja Kanta-Häme, Uusimaa

Heidi Jussila

Psykiatrian ja lastenpsykiatrian erikoislääkäri (LT), päihdelääketieteen erityispätevyys

040 508 7447
heidi.jussila@profiam.fi

Varsinais-Suomi ja Satakunta, Etäpalvelut

Assi Ailoranta

Palvelupäällikkö, Sosiaalityöntekijä (VTM), Perhe- ja paripsykoterapeutti

040 518 9572
assi.ailoranta@profiam.fi

Varsinais-Suomi ja Satakunta, Etäpalvelut

Saara Jaskari

Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeutti, toimintaterapeutti YAMK, työnohjaaja

050 382 1200
saara.jaskari@profiam.fi

Keski-Suomi

Minna Kerminen

Sosionomi YAMK

040 652 2133
minna.kerminen@profiam.fi

Keski-Suomi

Emmi Marttila

Psykologi (PsM), Psykoterapeutti (kognitiivinen)

040 673 0189
emmi.marttila@profiam.fi

Keski-Suomi

Hannele Metsäranta

Sosiaalityöntekijä

040 519 1214
hannele.metsaranta@profiam.fi

Pirkanmaa ja Kanta-Häme

Sanna Saarinen

Psykiatrinen sairaanhoitaja, NEPSY-valmentaja, ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti, voimavarakeskeinen työnohjaaja

040 183 0566
sanna.saarinen@profiam.fi

OTA YHTEYTTÄ

Kysy lisää Profiamin asiantuntijapalveluista.

Saat meihin helposti yhteyden sähköpostilla tai täyttämällä oheisen lomakkeen. Asiantuntijamme kertovat mielellään lisää palveluistamme.

044 958 0586

Hyväksy tietosuojaselosteen ehdot