< PALVELUT AMMATTILAISILLE

Maksuttomat koulutukset hyvinvointialueiden ammattilaisille

Haluamme olla osaltamme edistämässä laadukasta, osaavaa lastensuojelutyötä yhteistyökumppaneidemme kanssa. Tarjoamme hyvinvointialueiden ammattilaisille monipuolisia tieteelliseen näyttöön perustuvia koulutustilaisuuksia.

Etäyhteyksin järjestettävät maksuttomat koulutuksemme on tarkoitettu hyvinvointialueiden työntekijöille; lastensuojelun ja lapsiperhepalveluiden sosiaalityöntekijöille ja ohjaajille, johtaville viranhaltijoille sekä palveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä vastaaville tahoille.

 

Traumatietoinen ammattilainen ja työyhteisö

9.2. klo 8.15-10

Asiakkaiden traumakokemusten kohtaaminen ja niiden äärellä työskentely voi kuormittaa auttajiakin, ja siksi traumatietoisuus huomioi myös epäsuoran trauman vaikutuksia ammattilaisiin. Traumatietoisuudella voidaan lastensuojelussa tukea työntekijöiden hyvinvointia sekä vaikuttaa palveluiden laatuun. Tässä koulutuksessa käsitellään epäsuoran trauman vaikutuksia ammattilaiseen, ammattilaisen resilienssiä vahvistavia tekijöitä sekä traumatietoisen organisaation rakentumista.

Kouluttajina toimivat Profiamin asiantuntijalääkäri Heidi Jussila (LT, psykiatrian, lastenpsykiatrian ja terveydenhuollon erikoislääkäri, päihdelääketieteen erityispätevyys) ja palvelupäällikkö Assi Ailoranta, sosiaalityöntekijä (VTM). 

 

 

Perheen vuorovaikutus – mihin ammattilaisena on hyvä kiinnittää huomiota

5.3. klo 8.15-10

Koulutuksessa tarkastellaan ja pohditaan yhdessä lastensuojelutyön keskeistä fokusta: lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutussuhdetta. Mistä vuorovaikutussuhde rakentuu ja millaisiin asioihin on tärkeää kiinnittää huomiota vanhemman, lapsen ja suhteen näkökulmasta? Tavoitteena on vahvistaa ammattilaisten keinoja tunnistaa ja tiedostaa keskeisiä asioita vanhemman ja lapsen suhteesta, niin voimavarojen kuin kehityshaasteiden näkökulmasta.

Kouluttajana Saara Jaskari, varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeutti, toimintaterapeutti YAMK, työnohjaaja.

 

 

Lapsuuden kielteiset kokemukset (ACEs): vaikutukset ja vaikutusten vähentäminen

22.3. klo 8.15-10

Lapsuuden kuormittavat tai traumaattiset kokemukset ovat yleisiä lastensuojelun asiakkaiden – lasten ja heidän vanhempiensa – keskuudessa. Tässä koulutuksessa käsitellään kansainväliseen tieteelliseen tutkimuskirjallisuuteen perustuen lapsuuden kuormittavien, kielteisten ja traumaattisten kokemusten (englanniksi Adverse Childhood Experiences, ACEs) määrittelyä, vaikutuksia, vaikutusmekanismeja sekä vaikuttavia tapoja tukea lasta ja perhettä silloin, kun lasta tai vanhempaa ovat koskettaneet kuormittavat lapsuudenaikaiset kokemukset.

Kouluttajana toimii Profiamin asiantuntijalääkäri Heidi Jussila (LT, psykiatrian, lastenpsykiatrian ja terveydenhuollon erikoislääkäri, päihdelääketieteen erityispätevyys).

 

 

Mikä lastensuojelussa on vaikuttavaa? Tieteestä käytäntöön - Traumatietoisen kuntouttavan työn elementtejä lastensuojelun avohuollossa

26.4. klo 8.15-10

Koulutuksessa käsitellään lastensuojelun asiakkaana olevien lasten ja heidän perheidensä kotikäynteihin perustuvan moniammatillisen tuen tieteellistä taustaa sekä näyttöön perustuvia tapoja tukea haavoittavia elämänkokemuksia kohdanneita lapsia, nuoria ja vanhempia. Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia vaikuttavan kuntouttavan työn elementtejä sekä tieteen että käytännön näkökulmista: yhteistyösuhde, kotikäynnit, moniammatillisuus, traumainformoitu lähestymistapa, lapsikeskeinen työ, vanhemmuuden sekä vanhemman voinnin ja voimavarojen tutkiminen ja tukeminen.

Kouluttajina toimivat Profiamin asiantuntijalääkäri Heidi Jussila (LT, psykiatrian, lastenpsykiatrian ja terveydenhuollon erikoislääkäri, päihdelääketieteen erityispätevyys) ja palvelupäällikkö Assi Ailoranta sosiaalityöntekijä (VTM).

 

 

Traumatietoinen työote lasten ja perheiden sosiaalipalveluissa

17.5. klo 8.15-10

Traumakokemukset ovat yleisiä lastensuojelun asiakkaiden – lasten ja heidän vanhempiensa – keskuudessa. Lastensuojelun työntekijöiden traumaosaaminen ja asiakkaiden traumoihin liittyvien tarpeiden tunnistaminen onkin erityisen tärkeää asiakkaiden toipumisen edistämiseksi ja uudelleen traumatisoitumisen välttämiseksi. Koulutuksessa käsitellään traumakokemusten määrittelyä, tunnistamista, laajoja vaikutuksia, ilmenemistapoja asiakkaissa ja perheissä sekä traumatietoisen työotteen periaatteita ja traumatietoisten sosiaalipalveluiden rakentumista.

 

Kouluttajina toimivat Profiamin asiantuntijalääkäri Heidi Jussila (LT, psykiatrian, lastenpsykiatrian ja terveydenhuollon erikoislääkäri, päihdelääketieteen erityispätevyys) ja Minna Kerminen sosionomi (YAMK).

 

 

Juuri teille suunnattu koulutuskokonaisuus 

Etsittekö tiimillenne kouluttajaa? Yhdistetään teidän toiveenne ja tarpeenne sekä meidän moniosaava asiantuntijajoukkomme, ja muotoillaan juuri teille sopiva koulutuskokonaisuus.

On tarve sitten parituntiselle tietoiskulle tietyn teeman äärellä, koko päivän osallistavalle koulutukselle tai kattavammalle prosessinomaiselle koulutuskokonaisuudelle, me olemme käytettävissänne.

Ota yhteyttä: Assi Ailoranta, palvelupäällikkö, puh. 040 518 9572, assi.ailoranta@profiam.fi

 

Tutustu Profiamin kouluttajiin

Keski-Suomi, Varsinais-Suomi ja Satakunta, Pirkanmaa ja Kanta-Häme, Uusimaa

Heidi Jussila

Psykiatrian ja lastenpsykiatrian erikoislääkäri (LT), päihdelääketieteen erityispätevyys

040 508 7447
heidi.jussila@profiam.fi

Assi Ailoranta

Palvelupäällikkö, Sosiaalityöntekijä (VTM), Perhe- ja paripsykoterapiakoulutuksessa

040 518 9572
assi.ailoranta@profiam.fi

Varsinais-Suomi ja Satakunta

Saara Jaskari

Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeutti, toimintaterapeutti YAMK, työnohjaaja

050 382 1200
saara.jaskari@profiam.fi

Keski-Suomi

Minna Kerminen

Sosionomi YAMK

040 652 2133
minna.kerminen@profiam.fi

OTA YHTEYTTÄ

Kysy lisää Profiamin asiantuntijapalveluista.

Saat meihin helposti yhteyden sähköpostilla tai täyttämällä oheisen lomakkeen. Asiantuntijamme kertovat mielellään lisää palveluistamme.

044 958 0586

Hyväksy tietosuojaselosteen ehdot