Koulutukset

Webinaari Vanhemman trauma ja mielenterveys lastensuojelussa

2.4.2024

Webinaari 24.5. klo 9-11.30

Lastensuojelun tarpeen taustalla vaikuttavat usein sekä vanhempien mielenterveyshäiriöt että traumakokemukset. Lastensuojelun asiayhteydessä keskeistä on erityinen näkökulma vanhemman mielenterveyshäiriöihin ja traumakokemuksiin; tutkitaan niiden vaikutuksia 1) vanhemmuuteen ja lapsen hoivaan sekä 2) lapseen ja lapsen kokemuksiin. 

Koulutuksessa tarkastellaan sekä tieteellisen tiedon että käytännön lastensuojelutyön näkökulmista mielenterveyden ja trauman käsitteitä, vanhemman mielenterveyden häiriöiden ja traumakokemusten yleisyyttä ja ilmenemismuotoja, niiden tunnistamiseen vaikuttavia tekijöitä, vanhemman voinnin ja voimavarojen puheeksi ottamista sekä vanhemman traumakokemusten ja yleisimpien mielenterveyshäiriöiden vaikutuksia vanhemmuuteen ja lapseen.   

Lastensuojelussa työtä ohjaa tuen tarjoamisen näkökulma. Vanhemman mielenterveyden tukeminen on vaikuttava tapa edistää lapsen hoivaa, resilienssiä ja ennaltaehkäistä lapsen mielenterveyden häiriöitä. Kuormittuneiden vanhempien voinnin ja voimavarojen tukeminen voi parantaa vanhemmuuden laatua ja edistää lapsen kehitystä. Omassa lapsuudessaan traumaattisia asioita kohdanneiden vanhempien tukeminen on arvioitu keskeiseksi askeleeksi lasten haavoittavien kokemusten ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Lastensuojelun kontektissa vanhemman vointia ja voimavaroja voidaan tukea monin eri tavoin.

Koulutus sisältää vuoropuhelua tieteellisen näkökulman ja käytännön työn näkökulman välillä. 

Kouluttajina toimivat Profiamin asiantuntijalääkäri Heidi Jussila (LT, psykiatrian, lastenpsykiatrian ja terveydenhuollon erikoislääkäri, päihdelääketieteen erityispätevyys) ja psykiatrinen sairaanhoitaja sekä työnohjaaja Sanna Saarinen (psykiatrinen sairaanhoitaja, NEPSY-valmentaja, ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti, voimavarakeskeinen työnohjaaja).


Hinta 75€ (sis. alv 24%)

Ilmoittaudu