Palvelut

Profiam Kelan Nuotti-valmennuksen tuottajana

19.12.2023

Tarjoamme NUOTTI-valmennusta Keski-Suomen ja Pirkanmaan alueilla 

Nuotti-valmennus on tarkoitettu 16–29-vuotiaalle nuorelle, jonka toimintakyky on olennaisesti heikentynyt ja joka tarvitsee tukea edetäkseen opiskelu- ja työelämäpolulla. Valmennuksessa nuori saa oman henkilökohtaisen valmentajan, joka tapaa nuorta tämän omassa arkiympäristössä ja on tarvittaessa mukana erilaisissa verkostotapaamisissa. 

Valmennus tarjoaa nuorelle tukea jokapäiväisen elämän erilaisiin haasteisiin ja tulevaisuuden, kuten opiskelun tai työn suunnitteluun. Valmennuksen tavoitteena on, että nuoren käsitys omista vahvuuksista ja voimavaroista vahvistuu ja hän kartuttaa elämänhallintaan ja työelämävalmiuksiin liittyviä taitojaan. 

Valmennus toteutetaan 5 kuukauden aikana ja tapaamisia on enintään 20. NUOTTI-valmennus on nuorelle maksutonta ja valmennuksen ajalta voi hakea Kelan kuntoutusrahaa.

Profiam tarjoaa NUOTTI-valmennusta Keski-Suomen ja Pirkanmaan alueilla. Profiamin NUOTTI-valmennusta tekevillä työntekijöillä on vahva ammatillinen kokemus ihmisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukemisesta erilaisissa elämänvaiheissa. Työntekijöillä on käytettävissään Profiamin moniammatillisen tiimin tuki valmennukselle.

 

Miten NUOTTI-valmennukseen haetaan?
Valmennukseen pääsee soittamalla Kelan valtakunnalliseen kuntoutuksen palvelunumeroon 020 692 205 ja kertomalla halukkuudesta aloittaa NUOTTI-valmennus. Hakemiseen ei tarvita lääkärinlausuntoa. Kelan kuntoutuksen asiantuntija haastattelee sinut sovittuna aikana ja vastaanottaa samalla suullisen hakemuksen. Erillistä hakemuslomaketta tai liitteitä ei tarvita. Nuori osallistuu itse palveluntuottajan valitsemiseen. Profiam löytyy Kelan palveluntuottajahausta

Lue tarkemmin NUOTTI-valmennuksesta Kelan verkkosivuilta.

 

Lisätietoja:

Paula Arkimaa, Aluepäällikkö / Keski-Suomi
044 986 4379, paula.arkimaa@profiam.fi

Maija Teppo, Aluepäällikkö / Pirkanmaa
040 483 9927, maija.teppo@profiam.fi