Muut

Lastensuojelussa on mahdollisuuksia

26.5.2021

Lisää moniammatillista, kotiin vietävää työtä - vähemmän sijaishuoltoon uppoavia euroja

Mitä jos lastensuojelua tehtäisiin oikeassa paikassa ja oikealla tavalla? Tutkimusten mukaan moniammatillinen, kotiin vietävä työ auttaa perheitä. Silti valtaosa lastensuojelun euroista uppoaa lasten sijoittamiseen kodin ulkopuolelle. Muitakin mahdollisuuksia on. Profiamin missio onkin edistää tätä muutosta ja mahdollistaa kuntien asiakkaille entistä parempia, vahvempaan ja monipuoliseen osaamiseen pohjaavia palveluita.

Lastensuojelu tulee kunnille kalliiksi. Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun kustannukset olivat vuonna 2019 yhteensä 400 miljoonaa, ja tästä summasta 80 % koitui sijaishuollon kuluista. Tutkimustieto valitettavasti osoittaa, että lasten sijoittaminen kodin ulkopuolelle ei usein paranna lasten psyykkistä vointia tai toimintakykyä. 

Lakikin asettaa lastensuojelun avopalvelut etusijalle. Huomio tulisikin kiinnittää rahoituksen ohjaamiseen ensisijaisesti avopalveluihin, niiden kehittämiseen ja uusiin innovaatioihin. 

Tutkitusti vanhemmuuden, vanhempien mielenterveyden sekä arjen tukeminen suojaavat lasten kehitystä ja edistävät heidän selviytymistään vastoinkäymisten koskettaessa perhettä. Kotikäynnit ja vanhemmuuden taitojen ohjaus voivat vähentää lasten kaltoinkohtelun riskiä. Lapsuudessa saadun hoivan hyödyt näkyvät pitkäaikaisesti yksilön terveydessä, koetussa hyvinvoinnissa, kyvyssä oppia ja ansaita elantonsa. Lasten saaman hoivan vahvistaminen ja heidän suojaamisensa kielteisiltä lapsuudenaikaisilta kokemuksilta ovat kannattavia investointeja. Lastensuojelun piirissä olevien perheiden tuen tulisi olla moniammatillista ja toteutua ensisijaisesti perheen kodissa. Profiam Sosiaalipalveluiden tuottamalla aidosti moniammatillisella kotiin tehtävällä perhekuntoutustyöllä voidaan saavuttaa merkittäviä inhimillisiä sekä taloudellisia säästöjä.

 

Lasten piirtämä kuva