USEIN KYSYTTYÄ

Usein kysyttyjä
kysymyksiä terapiapalveluista

Alla voit tutustua asiakkaidemme usein esittämiin kysymyksiin ja vastauksiin Profiamin terapiapalveluista.

Kelan kuntoutuspsykoterapia on tarkoitettu 16-67-vuotiaille henkilöille, joiden työ- tai opiskelukyky on vaarantunut mielenterveyden häiriön vuoksi. Kelan tukema kuntoutuspsykoterapia edellyttää psykiatrin lausuntoa sekä vähintään 3 kk kestänyttä asianmukaista hoitoa. Kuntoutuspsykoterapia voi olla yksilö-, ryhmä-, perhe- tai paripsykoterapia. Lisätietoja Kelan tukemasta kuntoutuspsykoterapiasta saa osoitteesta kela.fi/kuntoutuspsykoterapia

Kelan tukema psykoterapia vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena on suunnattu niille henkilöille, joiden sairauden tai vamman vaikeus haittaa huomattavasti arjen toimintaa. Kuntoutus perustuu julkisessa terveydenhuollossa laadittuun yksilölliseen kuntoutussuunnitelmaan.

Lasten psykoterapiat toteutetaan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. Lisätietoja Kelan vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta saa Kelan sivuilta täältä.

Käyntikerran maksu määräytyy ammattilaisen pohjakoulutuksen, kokemuksen sekä käynnin keston mukaan. Käynnin hinnan voit varmistaa etukäteen varatessasi aikaa. 

Käynnit voivat olla myös vakuutusyhtiön tai työterveyshuollon kustantamia tai Kelan tukemia.

Yleensä asiakkuuden alussa järjestetään arviokäynti, jonka aikana asiakas ja ammattilainen voivat yhdessä keskustella siitä, onko ammattilaisen työote ja persoona soveltuva asiakkaalle. Erityisen tärkeää tämä on prosesseissa, joissa yhteistyösuhteeseen asettaudutaan pidemmäksi aikaa. Arviovaiheessa läpikäydään asiakkaan vahvuudet ja haasteet sekä elämäntilanteeseen ja mielialaan vaikuttavat asiat.

Tämän jälkeen asiakas ja ammattilainen yhdessä sopien tekevät päätöksen siitä, jatketaanko työskentelyä yhdessä sovituin tavoittein ja menetelmin.

OTA YHTEYTTÄ

Kerro meille, kuinka voimme olla avuksi.

Saat meihin helposti yhteyden sähköpostilla tai täyttämällä oheisen lomakkeen. Asiantuntijamme kertovat mielellään lisää palveluistamme.

Olen tulossa vastaanotolle

Hyväksy tietosuojaselosteen ehdot