< SOSIAALIHUOLLON PALVELUT

Ammatillinen tukihenkilötyö ja neuropsykiatrinen valmennus

Ammatillinen tukihenkilötyö on lastensuojelun avohuollon, jälkihuollon tai sijaishuollon aikainen tukitoimi tai SHL:n mukainen tukitoimi lapsille ja nuorille, joilla on pulmia keskeisillä elämän osa-alueilla - kotona, koulussa ja/tai vapaa-aikana.

Pyydä tarjous tai kysy lisää! tilaukset@profiam.fi

Profiam - ammatillinen tukihenkilotyo

Yksilöllisesti valittu ammattilainen tukee ja valmentaa

Tarjoamme ammatillista tukihenkilötyötä lapsille, nuorille ja aikuisille. Ammatillista tukihenkilötyötä tai neuropsykiatrista valmennusta voidaan tilata mm. Lastensuojelun, sosiaalihuollon tai vammaispalvelun asiakkaille. Ammatillisina tukihenkilöinä toimivat mm. Profiamin kokeneet sosionomit, sairaanhoitajat, yhteisöpedagogit ja erityisopettajat.

Ammatillinen tukihenkilötyö lapsille ja nuorille

Ammatillinen tukihenkilötyö on lastensuojelun avohuollon, jälkihuollon tai sijaishuollon aikainen tukitoimi tai SHL:n mukainen tukitoimi lapsille ja nuorille, joilla on pulmia keskeisillä elämän osa-alueilla - kotona, koulussa ja/tai vapaa-aikana. Erityistason ammatillinen tukihenkilötyö on suunnattu erityisesti lapsille ja nuorille, joilla on jokin omaan toimintakykyyn vaikuttava erityishaaste (neuropsykiatriset haasteet, psyykkisen voinnin pulmat, päihdeongelma tms.) ja/tai erityisen haastava perhetilanne.

Ammatillinen tukihenkilötyö on toiminnallista tekemistä sekä luottamuksellisia ja avoimia keskusteluja lapsen/nuoren elämään liittyen sisältäen myös tiivistä yhteistyötä lapsen läheisten kanssa. Työskentely on tavoitteellista ja suunnitelmallista. Työskentelyn yleistavoitteena on tukea lapsen itsetuntoa ja yksilöllistä kehitystä, saada muutosta mahdolliseen ei-toivottuun käyttäytymiseen ja mahdollistaa lapselle/nuorelle erityishaasteista huolimatta voimaannuttavia kokemuksia, toimivia sosiaalisia suhteita sekä esimerkiksi tukea ja motivoida tarvittavan hoidon ja kuntoutuksen piiriin. Tukihenkilö voi myös tukea ja vahvistaa vanhemman/vanhempien tai muiden lapsesta huolta pitävien aikuisten kasvatustyötä.

Ammatillinen tukihenkilö valitaan aina lapsen/nuoren erityiset tarpeet sekä perheen kokonaistilanne huomioiden ja työskentelyn sisältö suunnitellaan yksilöllisesti kuhunkin tarpeeseen.

Ammatillinen tukihenkilötyö vammaispalvelun asiakkaille

Ammatillista tukihenkilötyötä voidaan tarjota eriasteisesti vammaisille, erityistä tukea tarvitseville nuorille tai aikuisille, jotka tarvitsevat tukea mm. itsenäistymiseensä ja/tai arjen asioidensa hoitamiseen. Asiakkaat voivat olla esimerkiksi autismin kirjon asiakkaita, aivovammaisia tai kehitysvammaisia.

Ammatillinen tukihenkilötyö voi toimia asiakkaan tukena mm. elämän murros- tai nivelkohdissa, tarjota apua haasteellisen arjen hallintaan ja uusien toimintamallien löytymiseen. Ammatillinen tukihenkilö voi tukea mm. vammaisen asiakkaan osallisuuden lisäämistä yhteiskunnassa, arjen hallinnan taitojen lisäämistä, mielekkään tekemisen löytämistä. Tukea voidaan antaa asumisyksikössä, perheessään tai itsenäisesti asuvalle.
Ammatillinen tukihenkilö huomioi tarpeen mukaan myös neuropsykiatriset haasteet ja käyttää tarvittaessa neuropsykiatrisen valmennuksen elementtejä.

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on tukitoimi neuropsykiatrisia haasteita omaavalle henkilölle sekä hänen perheelleen ja verkostolleen (vanhempainohjaus, verkostotyö). Asiakkaana voi olla lapsi, aikuinen tai perhe.

NEPSY-valmennuksella tuetaan arjen toimintakykyä, elämänhallintaa, ihmissuhdetaitoja ja itsetuntoa. Valmennus toteutetaan valmennettavan omissa arjen toimintaympäristöissä.

Valmennuksen kesto suunnitellaan ja sovitaan aina yhdessä asiakkaan ja palvelunjärjestäjän (esim. sosiaalitoimi) kanssa.

NEPSY-valmennuksessa rakennetaan hyvää yhteistyösuhdetta valmentajan ja valmennettavan välille. Ratkaisu- ja voimavarakeskeisellä toimintatavoilla tuetaan valmennettavan voimavaroja, vahvuuksia ja omaa toimijuutta.

NEPSY-valmennusta Profiamilla toteuttavat sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan korkeakoulutetut ammattilaiset, joilla on neuropsykiatrisen valmentajan erityiskoulutus.

 

Ammatillista tukihenkilötyötä meillä toteuttavat mm.: 

Uusimaa

Mervi Ikonen

Sosionomi YAMK, NEPSY-valmentaja

044 493 7992
mervi.ikonen@profiam.fi

Varsinais-Suomi ja Satakunta

Petri Heinonen

Sairaanhoitaja AMK, psykiatria

040 553 8799
petri.heinonen@profiam.fi

Pirkanmaa ja Kanta-Häme

Laura Kyllöinen

Sosionomi AMK

044 493 6217
laura.kylloinen@profiam.fi

Varsinais-Suomi ja Satakunta

Kalle Sjöström

Lähihoitaja

040 582 8405
kalle.sjostrom@profiam.fi

Uusimaa

Mika Rapeli

Sairaanhoitaja AMK

044 742 0046
mika.rapeli@profiam.fi

Uusimaa

Veera Järnström

Sosionomi AMK

044 901 9420
veera.jarnstrom@profiam.fi

Keski-Suomi, Etäpalvelut

Tuukka Kujala

Sosionomi AMK, perhe- ja paripsykoterapiakoulutuksessa

040 672 1856
tuukka.kujala@profiam.fi

Uusimaa

Hamze Ahmed

Sairaanhoitaja AMK, psykiatria

044 317 3506
hamze.ahmed@profiam.fi

Keski-Suomi

Minna Auvinen

Sosionomi AMK

040 125 9950
minna.auvinen@profiam.fi

Varsinais-Suomi ja Satakunta

Antti Koivusilta

Sosionomi AMK, NEPSY-valmentaja, ratkaisukeskeisen lyhytterapian koulutuksessa

040 1464 221
antti.koivusilta@profiam.fi

Uusimaa

Iiris Kapanen

Toimintaterapeutti AMK

044 493 6591
iiris.kapanen@profiam.fi

OTA YHTEYTTÄ

Kysy lisää Profiamin sosiaalihuollon palveluista.

Saat meihin helposti yhteyden sähköpostilla tai täyttämällä oheisen lomakkeen. Asiantuntijamme kertovat mielellään lisää palveluistamme.

044 958 0586

Anna Isotalo-Peltonen

Aluepäällikkö / Varsinais-Suomi, Sairaanhoitaja AMK, sosionomi YAMK
040 590 2506
anna.isotalo-peltonen@profiam.fi

Sanna Lindroos

Aluepäällikkö / Varsinais-Suomi, Sosiaalityöntekijä (YTM), työnohjaajakoulutuksessa
045 211 6522
sanna.lindroos@profiam.fi

Tiina Pekkanen

Aluepäällikkö / Uusimaa, Sosiaalityöntekijä (YTM)
040 636 1129
tiina.pekkanen@profiam.fi

Maija Teppo

Aluepäällikkö / Pirkanmaa, Sosiaalityöntekijä (YTM), KKT-psykoterapiakoulutuksessa
040 483 9927
maija.teppo@profiam.fi

Paula Arkimaa

Aluepäällikkö / Keski-Suomi Sairaanhoitaja YAMK, työnohjaaja
044 986 4379
paula.arkimaa@profiam.fi

Hyväksy tietosuojaselosteen ehdot