< SOSIAALIHUOLLON PALVELUT

Tapaamispaikka Valo

Profiamin tapaamispaikkatoimintaa ohjaavia arvoja ovat turvallisuus, lapsilähtöisyys, avoimuus, rehellisyys ja läpinäkyvyys.

Tarjoamme kokeneiden ja osaavien ammattilaistemme toteuttamia tuettuja ja valvottuja tapaamisia sekä vaihtoja. Tapaamispaikkamme Helsingin Pitäjänmäessä  tarjoaa viihtyisät tilat lapsen ja vanhemman välisiin tapaamisiin.

Toiminnasta

Tapaamispaikkatoiminta on ammatillinen palvelu, jolla turvataan lapsen oikeutta tavata vanhempaa, jonka luona hän ei asu. Lapsi voi tavata vanhempaansa tapaamispaikassa valvotusti tai tuetusti, kun se on lapsen edun näkökulmasta perusteltua. Tapaamispaikassa voidaan toteuttaa myös lapsen turvallinen siirtymä vanhemmalta toiselle valvottuna vaihtona. Palvelu perustuu joko tuomioistuimen päätökseen tai hyvinvointialueen viranomaisen vahvistamaan sopimukseen tai päätökseen. Profiamin tapaamispaikkatoimintaa ohjaavia arvoja ovat turvallisuus, lapsilähtöisyys, avoimuus, rehellisyys ja läpinäkyvyys.

Tapaamisten käynnistyminen

Tapaamispaikkapalvelun käynnistämiseksi tarvitaan maksusitoumus. Ennen tapaamisten käynnistymistä lapsi ja vanhemmat kutsutaan tapaamispaikkaan tutustumiskäynnille, jossa käydään läpi tapaamispaikan käytänteet sekä kartoitetaan lapsen ja vanhempien toiveet. Tapaamisajat sovitaan asiakkaiden kanssa lapsen ja vanhemman tapaamisia koskevan päätöksen tai sopimuksen mukaisesti tapaamispaikan aukioloaikojen puitteissa.

Valvottu tapaaminen

Valvotussa tapaamisessa on paikalla kaksi tapaamispaikan työntekijää. Työntekijä on koko tapaamisen ajan kuulo- ja näköyhteydessä lapseen ja vanhempaan. Valvottu tapaaminen on tarpeen silloin, kun lapsen ja vanhemman tapaamiseen liittyy jokin lapsen turvallisuutta tai kehitystä uhkaava tekijä eikä tapaamisten järjestäminen muulla tavoin riittävästi turvaa lapsen edun toteutumista.

Tuettu tapaaminen

Tuetussa tapaamisessa tapaamispaikan työntekijä on tapaamisen ajan lapsen ja vanhemman saatavilla, jos he toivovat tai tarvitsevat tukea tai apua. Työntekijä varmistaa tapaamisen alkaessa ja päättyessä lapsen turvallisen siirtymän vanhemmalta toiselle ja huolehtii, että tapaaminen toteutuu sujuvasti ja lapsen edun mukaisesti.
Valvottu vaihto

Valvotussa vaihdossa työntekijä varmistaa lapsen turvallisen siirtymän vanhemmalta toiselle, tarvittaessa siten, etteivät vanhemmat kohtaa toisiaan.

Tavoite

Tavoitteenamme on tarjota tapaamispaikassamme turvalliset ja viihtyisät puitteet, jossa lapsen oikeus tavata ja ylläpitää suhdetta muualla asuvaan vanhempaansa toteutuu turvallisesti ja lapsen edun mukaisesti. Osaavat ja ammattitaitoiset työntekijämme tukevat tapaamisilla lapsen ja vanhemman suhdetta ja huolehtivat, että lapsi tulee nähdyksi ja kuulluksi omien tarpeidensa ja oikeuksiensa kautta ikä- ja kehitystasonsa mukaisesti.

Yhteystiedot

Valimotie 10, 00380 Helsinki
tapaamispaikka.helsinki@profiam.fi
044 491 6439

Emme pysty vastaamaan puhelimeen tapaamisen ollessa käynnissä. Jätäthän silloin soittopyynnön.