Tietosuojaseloste

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 §

1. Rekisterin pitäjä:
Profiam Sosiaalipalvelut Oy
Köydenpunojankatu 14, 20100 Turku

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Mikko Ailoranta
Köydenpunojankatu 14, 20100 Turku
mikko.ailoranta@profiam.fi
p. 040 166 8377

3. Rekisterin nimi: Tilaajarekisteri(asiakasrekisteri)

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Asiakaslapsiin liittyvät kontaktoinnit. Koulutuksiin ja tapahtumiin kutsuminen. Tiedotus. Tilaajalehden toimittaminen asiakkaille.

5. Rekisterin tietosisältö: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kunta, tehtävä.

6. Profiamilla ei ole säännönmukaisia tietolähteitä

7. Profiam ei tee tietojen säännönmukaisia luovutuksia

8. Profiam ei tee tietojen siirtoa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

9. Rekisterin suojauksen periaatteet: manuaalinen suojaus ja atk:lla käsiteltävät tiedot -> Suomen asiakastieto Oy

10. Tarkastusoikeus: Jokaisella on oikeus tarkastaa tietonsa. Se tehdään kirjautumalla Suomen asiakastieto Oy:n tietokantaan
sähköpostiosoitteella, pankkitunnuksilla tai puhelinnumerolla. Jokainen voi itse lisätä tai poistaa tietoja tai tietonsa. Lisätietoja tietosuoja.fi/henkilotietojen-kasittely

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista: Jokainen voi vaatia tiedon korjaamista tai tehdä sen itse. Tiedon korjaamista voi vaatia sähköpostilla osoitteesta info@profiam.fi.

Lisätietoja tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet: Henkilötietolain 30§:n mukaan rekisteröidyllä onoikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Rekisteröidyn oikeuksista voi olla säädetty myös muussa lainsäädännössä. Jos toimintaan liittyy tällaista henkilötietojen käsittelyä, ilmoitamme rekisteröidylle hänen oikeuksistaan sekä miten niitä käytetään.