Tietosuojaseloste

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 §

1. Rekisterin pitäjä:
Profiam Oy
Kaurakatu 48 b, 20740 Turku

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Tuula Kaarela-Korhonen
tuula.kaarela-korhonen@profiam.fi

3. Rekisterin nimi: Tilaajarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Asiakkaisiin liittyvät kontaktoinnit. Koulutuksiin ja tapahtumiin kutsuminen. Tiedotus. Uutiskirjeen toimittaminen.

5. Rekisterin tietosisältö: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, alue, tehtävä.

6. Profiamilla ei ole säännönmukaisia tietolähteitä

7. Profiam ei tee tietojen säännönmukaisia luovutuksia

8. Profiam ei tee tietojen siirtoa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

9. Rekisterin suojauksen periaatteet: Sähköinen aineisto tallennetaan tietoturvallisesti käyttöoikeuksin rajattuun järjestelmään, johon vain asian käsittelyyn osallistuvilla henkilöillä on pääsy.

10. Tarkastusoikeus: Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle osoitteeseen info@profiam.fi.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Tiedon korjaamista voi vaatia sähköpostilla osoitteesta info@profiam.fi.

Lisätietoja tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet: Henkilötietolain 30§:n mukaan rekisteröidyllä onoikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Rekisteröidyn oikeuksista voi olla säädetty myös muussa lainsäädännössä. Jos toimintaan liittyy tällaista henkilötietojen käsittelyä, ilmoitamme rekisteröidylle hänen oikeuksistaan sekä miten niitä käytetään.