< SOSIAALIHUOLLON PALVELUT

Moniammatillinen avoperhekuntoutus kotona

Profiamin moniammatillinen perhekuntoutus on kotiin tehtävää, intensiivistä ja pitkäkestoista tukea perheille, joissa on erityistä huolta vanhemmuudesta sekä lapsen/lasten kasvusta ja kehityksestä. 

Pyydä tarjous tai kysy lisää! tilaukset@profiam.fi

Profiam perhepalvelut

Kohti myönteistä muutosta

Kuntoutustyö on vankalla ammattitaidolla toteutettua tukea perheiden monisäikeisten, pitkittyneiden ja haastavien tilanteiden ratkomiseksi. Perhekuntoutustyöskentelyä voidaan kuvata sanoilla “talking and walking”. Toimijuuteen, vuorovaikutussuhteisiin ja tunnesuhteisiin keskittyvä hoidollisterapeuttinen työ (talking) sekä arjessa rinnalla kulkeva työ (walking) ovat toisiaan täydentävät työmuodot.​

Tavoitteena on mm. perhesuhteiden ja perheen toimintakyvyn vahvistuminen ja myönteinen muutos lapsen tilanteessa sekä ylisukupolvisen kaltoinkohtelun katkaiseminen. Kuntoutustyöllä pyritään löytämään, ohjaamaan ja juurruttamaan toimintamalleja ja tapoja, joiden avulla turvataan lapsen/lasten kasvu ja kehitys sekä asuminen kotona yhdessä vanhempiensa/vanhempansa kanssa.

Työn keskiössä mm.​

  • Perheen tilanteen jatkuva tutkiminen yhdessä heidän kanssaan​
  • Lapsen äänen esille nostaminen ja lapsen psykososiaalinen tuki​
  • Vanhemmuuden ja vuorovaikutuksen vahvistaminen​
  • Vanhemman mielenterveyden, voinnin ja voimavarojen tukeminen​
  • Sosiaalisen tuen vahvistaminen


Koko perheen ehdoilla

Perhekuntoutus on perheen omassa arkiympäristössä toteutettavaa työskentelyä, joka koskee koko perhettä, sisältäen myös perheenjäsenten yksilöllisiä kuntoutustavoitteita. Perhekuntoutusta toteuttaa perheen yksilölliset tarpeet huomioiden koottu moniammatillinen työryhmä (useimmiten 3-4 ammattilaista). Kuntoutustyössä yhdistetään mm. sosiaalityöntekijöiden, psykologien, psykoterapeuttien, psykiatristen sairaanhoitajien ja sosionomien osaaminen perheen parhaaksi.

Interventio soveltuu esimerkiksi lastensuojelulain mukaiseksi tueksi avohuollon tukitoimena tai perheen jälleenyhdistämisen tilanteessa.​

​Perhekuntoutustyöskentelyyn kuuluu asiakasta osallistava, vuorovaikutteinen ja hoidollinen vaikuttavuuden arvioiminen, jossa tarkastellaan palvelulla aikaansaatua muutosta lapsen psykososiaalisessa tilanteessa, lapsen hoivassa ja vanhemmuudessa sekä työskentelyn vaikuttavuutta ennustavaa yhteistyösuhteen laatua.

Perhekuntoutusta meillä toteuttavat mm.:

Uusimaa

Artur Astapenko

Psykologi

044 493 2357
artur.astapenko@profiam.fi

Uusimaa

Tuula Hyppönen

Perhe- ja paripsykoterapeutti

044 493 4462
tuula.hypponen@profiam.fi

Pirkanmaa ja Kanta-Häme

Kimmo Kurittu

Sosiaalityöntekijä (YTM), työnohjaaja

040 185 3107
kimmo.kurittu@profiam.fi

Varsinais-Suomi ja Satakunta

Harry Leppänen

Sairaanhoitaja AMK, psykiatria

044 493 4622
harry.leppanen@profiam.fi

Keski-Suomi

Niina Halttunen

Sairaanhoitaja AMK, psykiatria, Psykoterapiakoulutuksessa (integratiivinen psykoterapia)

044 713 2574
niina.halttunen@profiam.fi

Uusimaa

Iiris Kapanen

Toimintaterapeutti AMK

044 493 6591
iiris.kapanen@profiam.fi

Keski-Suomi

Minna Kerminen

Sosionomi YAMK

040 652 2133
minna.kerminen@profiam.fi

Keski-Suomi

Emmi Marttila

Psykologi (PsM), Psykoterapeutti (kognitiivinen)

040 673 0189
emmi.marttila@profiam.fi

Pirkanmaa ja Kanta-Häme

Sanna Saarinen

Psykiatrinen sairaanhoitaja, NEPSY-valmentaja, ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti, voimavarakeskeinen työnohjaaja

040 183 0566
sanna.saarinen@profiam.fi

Pirkanmaa ja Kanta-Häme

Mari Vesamäki

Sosionomi AMK, sairaanhoitaja, musiikkiterapeutti

040 563 8220
mari.vesamaki@profiam.fi

Varsinais-Suomi ja Satakunta, Etäpalvelut

Nina Virtanen

Psykologi (PsM), perhe- ja paripsykoterapeutti, työnohjaaja

044 461 3824
nina.virtanen@profiam.fi

Varsinais-Suomi ja Satakunta

Teija Vuorinen

Sosiaalityöntekijä (VTM)

044 733 9692
teija.vuorinen@profiam.fi

OTA YHTEYTTÄ

Kysy lisää Profiamin sosiaalihuollon palveluista.

Saat meihin helposti yhteyden sähköpostilla tai täyttämällä oheisen lomakkeen. Asiantuntijamme kertovat mielellään lisää palveluistamme.

0449580586

Anna Isotalo-Peltonen

Aluepäällikkö / Varsinais-Suomi, Sairaanhoitaja AMK, sosionomi YAMK
040 590 2506
anna.isotalo-peltonen@profiam.fi

Sanna Lindroos

Aluepäällikkö / Varsinais-Suomi, Sosiaalityöntekijä (YTM), työnohjaajakoulutuksessa
045 211 6522
sanna.lindroos@profiam.fi

Maija Teppo

Aluepäällikkö / Pirkanmaa, Sosiaalityöntekijä (YTM), KKT-psykoterapiakoulutuksessa
040 483 9927
maija.teppo@profiam.fi

Tiina Pekkanen

Aluepäällikkö / Uusimaa, Sosiaalityöntekijä (YTM)
040 636 1129
tiina.pekkanen@profiam.fi

Paula Arkimaa

Aluepäällikkö / Keski-Suomi Sairaanhoitaja YAMK, työnohjaaja
044 986 4379
paula.arkimaa@profiam.fi

Hyväksy tietosuojaselosteen ehdot