Asiantuntijapalvelut

Työpari kunnan työntekijälle

Osaavat ammattilaisemme (sosionomit, sairaanhoitajat, psykologit, sosiaalityöntekijät, psykoterapeutit ym.) täydentämään kunnan asiakastyötä.

Sosiaalityöntekijän työpanos kunnan tueksi

Kokenut sosiaalityöntekijä tilapäisesti tai pidempikestoisesti täydentämään kunnan (lastensuojelun) sosiaalityötä.

Palvelutarpeen arvioinnit

Tiivistetty perhearviointi tai yksittäisen henkilön/perheenjäsenen tilanteen arviointi kunnan palvelutarpeen arvioinnin osaksi esim. ruuhkautuneissa työtilanteissa tai kun syntyy jääviysasetelmaa.

Olosuhdeselvitykset käräjäoikeudelle

Käräjäoikeuden pyynnöstä laadittavat olosuhdeselvitykset lapsen huolto- ja tapaamisasioissa ammattitaitoisesti toteutettuna, esim. sosiaalityöntekijä-psykologi-työparin toimesta.

Läheisneuvonpidon koollekutsujan palvelut

Koollekutsuja vastaa läheisneuvonpidon vetämisestä sekä hoitaa läheisneuvonpidon käytännön järjestelyt, kuten läheisverkoston kartoittamisen lapsen näkökulmasta, lapsen avustajasta sopimisen, läheisten ja tarvittaessa viranomaisten perehdyttämisen menetelmään sekä viranomaisten yhteenvetojen pyytämisen jatkotyöskentelyn tueksi.

Lastensuojelun edunvalvonta

Edunvalvojan voi sosiaalityöntekijän hakemuksesta määrätä maistraatti tai tuomioistuin. Edunvalvoja käyttää huoltajan sijasta lapsen puhevaltaa, kun on perusteltu syy olettaa, ettei huoltaja voi puolueettomasti valvoa lapsen etua ja edunvalvojan määrääminen on tarpeen asian selvittämiseksi tai muutoin lapsen edun turvaamiseksi.

Kriisiapu / debriefing

Nopeasti toteutettava kokeneen kriisi- ja traumatyön ammattilaisen kriisituki / debriefing kunnan työntekijöille esim. yksittäisiin kuormittaviin/uhkaaviin asiakastapaamisiin/-tilanteisiin liittyen.

Työnohjaus

Monipuoliset työnohjauspalvelut kuntien työntekijöille.

Koulutuspalvelut

Haluamme osaltamme olla ylläpitämässä kuntien sosiaalipalveluiden työntekijöiden korkeaa ammattitaitoa ja tarjota mahdollisuutta täydennyskoulutukseen. Järjestämme säännöllisesti koulutustilaisuuksia ja nostamme esiin tärkeitä lastensuojeluun liittyviä erityisteemoja vahvistaen lastensuojelussa työtä tekevien ammattitaitoa ja osaamista.

Toteutamme myös tilauksesta erilaisia koulutustilaisuuksia. Kaipaatteko työryhmässänne syventymistä esim. mentalisaatioteoriaan, perheenjäsenten väliseen vuorovaikutukseen, uusperheisiin ym.? Ota yhteyttä!


Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää.

Soita 040 166 8377 tai jätä yhteydenottopyyntö.