Asiantuntijakonsultaatio

Perhearviointi

Tarjoamme yksittäisten asiantuntijoiden konsultoivaa tukea kuntien tueksi erilaisiin tarpeisiin. Kaipaatte sitten säännöllistä konsultoivaa tukea tiimille tai yksittäistä konsultaatiota tiettyyn asiakastilanteeseen tai teemaan liittyen, olemme käytettävissä. Yli 100 osaajan joukkoomme mahtuu erityisosaamista laaja-alaisesti ja kattavasti.

Haluatko kysyä lisää tai varata konsultaation? Ota yhteyttä: tilaukset@profiam.fi tai p. 040 166 8377

Konsultoivia asiantuntijoitamme ovat mm.:

Heidi Jussila

Psykiatrian erikoislääkäri, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, päihdelääketieteen erityispätevyys

Heidillä on monipuolinen osaaminen ja kokemus psykiatrian eri osa-alueilta (päihdepsykiatria, aikuispsykiatria, lastenpsykiatria) ja vahva lastensuojelutyön orientaatio.

Juha-Matti Pajula

Kriisi- ja traumapsykoterapeutti (ET), mielenterveyshoitaja

Juha-Matin 20 vuoden työkokemus aikuispsykiatrialta ja yli 10 vuoden työkokemus lastensuojelun asiantuntijatyöstä yhdistettynä vankkaan terapiatyön osaamiseen ja kokemukseen antavat erinomaiset edellytykset lastensuojeluorientaatiolla toteutettavaan aikuispsykiatriseen tai kriisi- ja traumatyöhön liittyvään konsultoivaan tukeen.

Hannele Metsäranta

Sosiaalityöntekijä

Hannelella on yli 30 vuoden työkokemus sosiaalityöstä, pääosin lastensuojelusta. Lisäkoulutukset lastensuojeluun, kasvatus- ja perheneuvontaan, lastensuojelun edunvalvontaan ja lähisuhdeväkivaltaan liittyen antavat vahvan lisäosaamisen ja työnohjaajakoulutus valmiudet tukevaan, konsultoivaan työotteeseen.

Heli Pohjasniemi

Psykologi, psykoterapiakoulutettava

Helin yli 15 vuoden työkokemus kattaa niin lastensuojelun kuin lastenpsykiatrian, aikuispsykiatrian, neurologian ja kasvatus- ja perheneuvonnan. Monipuolinen työkokemus ja vahva suuntautuminen lasten ja perheiden kanssa tehtävään työhön mahdollistavat laaja-alaisen konsultaation. Helin erikoisosaamisalueita ovat mm. kehityspsykologia, mentalisaatioteoria, perheenjäsenten välinen vuorovaikutus ja kiintymyssuhteet.

Maippi Huuskonen

Perhepsykoterapeutti (ET), erityisopettaja, uusperheneuvoja

Kun koulumaailman ymmärrys ja vahva perheterapeuttinen työote kohtaavat lastensuojelun kontekstissa. Maipin työote, osaaminen ja kokemustausta mahdollistavat vahvan konsultoivan tuen niin koulunkäyntiin liittyvissä pulmissa ja kysymyksissä kuin perheenjäsenten vuorovaikutuslukoissakin.