Käytössämme on tietoturvallinen Nappula-järjestelmä

Sote-sektorin asiakas- ja potilastyöhön liittyvät tietoturva-asiat ovat nousseet laajalti julkiseen keskusteluun psykoterapiapalveluita tarjoavan yrityksen tietomurron myötä. Aihe onkin erittäin tärkeä ja aina ajankohtainen.

Profiam tuottaa sosiaalihuollon avopalveluita, joiden tilaajina toimivat kunnat. Kunnat toimivat rekisterinpitäjinä lastensuojelun ja sosiaalihuollon asiakastietojen osalta, me työskentelyyn liittyvien kirjausten osalta tietojen käsittelijänä. 

Käytämme asiakastietojärjestelmänä Fastroin Nappula-ohjelmistoa. Järjestelmä ja Nappulan palvelimet ovat vahvasti ja monipuolisesti suojatut. Fastroilla on kansainvälinen ISO 27001 -tietoturvasertifikaatti ja Nappula-järjestelmän tietoturvaratkaisuilla taataan henkilötietojen luottamuksellinen ja turvallinen käsittely. Voit lukea lisää aiheesta Fastroin blogista: https://fastroi.com/fi/blogi/tietoturva-fastroilla-ja-miten-se-on-huomioitu-hilkka-ja-nappula-ohjelmistoissa/ ja https://fastroi.com/fi/blogi/sosiaalihuollon-tietojarjestelmien-a-ja-b-luokat/

fastroi.png

Profiam Sosiaalipalvelut Oy

Kiinnostuitko yrityksestä tai sen palveluista?

Ota yhteyttä