Henkilöstömme täydentyy monipuolisilla ammattilaisilla

Päätökseen saadulla rekrytointikierroksella kiinnostus Profiam Sosiaalipalveluita kohtaan oli jälleen suurta. Rekryn myötä rivimme täydentyvät kourallisella alan vahvoja ammattilaisia. Uusia tekijöitä tiimissämme ovat psykologit Heli Pohjasniemi ja Taina Peltomaa, perheohjaaja/perheterapeutti Sari Oksman sekä ammatilliset tukihenkilöt Ari Vuokko ja Susanna Kuusisto.

Heli Pohjasniemi

Heli (PsM) omaa noin kymmenen vuoden monipuolisen työkokemuksen lasten ja perheiden kanssa tehtävästä työstä (mm. lastenpsykiatrialta, aikuispsykiatrialta, neuropsykiatrialta sekä perheneuvolasta), ja vahvistaa täten monipuolista osaamistamme mm. erilaisissa arviointi- ja perhekuntoutusprosesseissa.

Taina Peltomaa

Tainalla (PsM) on erityisosaamista mm. neuvola- ja kouluikäisten lasten kehityksestä sekä heidän perheidensä tukemisesta, minkä lisäksi kokemusta lastensuojelukentästä niin Pienten lasten vastaanottokodista kuin kokonaisvaltaisemminkin lastensuojelun kentästä ja siinä työskentelystä.

Sari Oksman

Sarilla (sosionomi AMK, erityistason perhe- ja verkostoterapeutti) on pitkän linjan osaaja, jolla on noin kolmenkymmenen vuoden monipuolinen työkokemus lastensuojelu- ja muusta perheiden kanssa tehtävästä työstä.

Ari Vuokko

Arin (FM, HuK - kasvatustiede,psykologia, uskontotiede) pitkään työuraan sisältyy kokemusta mm. luovasta toiminnasta eri ikäisten lasten, nuorten ja perheiden kanssa, päihdehuollon työstä ja nuorisotyöstä. Viimeiset kaksi vuotta Ari on työskennellyt lastensuojelussa ammatillisena tukihenkilönä. Ari suorittaa tällä hetkellä sekä integratiivistä kognitiivisten terapioiden psykoterapeuttikoulutusta että ammatillisen opettajan opintoja.

Susanna Kuusisto

Susanna (PsK) on osaava,erityisesti nuorten haastaviin elämäntilanteisiin ja niissä tukemiseen liittyvää erityisosaamista omaava lastensuojelun ammattilainen.

Tuomo Joutsiniemi

Tuomon (YTM sosiaalipsykologia, PsK) aiempi työura pitää sisällään monipuolista kokemusta mm. nuorisotyöstä, mielenterveyskuntoutujien ohjaamisesta sekä päihdepuolelta korvaushoitopoliklinikalta.

Koko henkilöstöömme voit tutustua tarkemmin täällä.