Hallituksen kärkihankkeena Lapsi- ja perhepalveluiden valtakunnallinen muutosohjelma

Muutosohjelman tavoitteena ovat nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut. Ohjelma tähtää sirpaleisesta kehittämisestä kokonaisvaltaiseen uudistukseen ja pysyvään muutokseen. Tarkoituksena on muuttaa toimintakulttuuria, verkostoida matalan kynnyksen palveluita sekä uudistaa erityispalveluita. Lue lisää muutosohjelmasta STM:n sivuilta.

Muutosohjelmaan liittyy laajaa ja kattavaa valtakunnallista THL:n organisoimaa kehittämistä työpajaprosessina. Profiam (palveluvastaava Mikko Ailoranta) on mukana erityis- ja vaativan tason palveluiden kehittämisessä, lastensuojelun perhetyön ja perhekuntoutuksen työpajassa. Työpajoissa työskentelevät yhteistyössä kuntasektorin, yksityisen ja järjestotahojen edustus sekä kokemusasiantuntijat. Lue lisää erityis- ja vaativan tason palveluiden kehittämisestä täältä.


Valtakunnallisen kehittämistyön rinnalla on käynnistymässä hankepohjaista maakuntatason kehittämis- ja toimeenpanotyötä. 13.10.2016 järjestettiin Raisiossa Varsinais-Suomen LAPE-hankkeen vaikuttamistilaisuus. Tilaisuudessa toteutetussa paneelikeskustelussa oli mukana myös palveluvastaavamme Mikko. Oli hienoa päästä keskustelemaan tärkeistä kokonaisuuksista osaavien ihmisten kanssa.

Mennään yhdessä kohti entistä parempia lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluita!

Paneelikeskustelu Raision valtuustosalissa 13.10.

Profiam Sosiaalipalvelut Oy

Kiinnostuitko yrityksestä tai sen palveluista?

Ota yhteyttä