Käytämme asetuksen vaatimusten täyttämiseksi ja rekisterien helppokäyttöisyyden edistämiseksi Suomen asiakastieto Oy:n GDPR-palvelua

Käytössä oleva tilaajarekisterimme on koottu kuntien toimeksiantojen ja palvelutilausten sujuvuuden sekä yhteydenpidon toimivuuden varmistamiseksi. Haluamme myös pitää kuntien lastensuojelussa työskenteleviä asiantuntijoita ajantasalla tulevien koulutuksiemme suhteen sekä informoida lastensuojeluun liittyvistä ajankohtaisista asioista kumppanuuden hengessä. Tarkoituksena on lisäksi tiedottaa palveluistamme ja niihin liittyvistä uudistuksista (mm. tulossa oleva Profiamin moniammatillinen asiantuntijaryhmä sekä asiantuntijakonsultaatiot). Emme luovuta tietoja muille tahoille ja käytämme tietoja ainoastaan edellä mainitulla tarkoituksella.

Palveluun ja Profiamin rekisteriin tietojasi tarkastamaan pääset tästä linkistä: https://gdpr.asiakastieto.fi/#/identify/profiam-sosiaalipalvelut-oy

Sosiaalihuollon asiakasrekisteriä meillä ei ole, vaan toimimme tietojenkäsittelijänä kuntien asiakasrekisterin osalta kulloiseenkin toimeksiantoon liittyen. Asiakastietojen käsittelyssä ja säilytyksessä noudatamme tarkkaan lakeja ja asetuksia. Asiakastietojärjestelmänämme käytämme Fastroi Oy:n Nappulaa.

Profiam Sosiaalipalvelut Oy

Kiinnostuitko yrityksestä tai sen palveluista?

Ota yhteyttä