Profiam tuottaa avopalveluita myös sijoitetun lapsen, hänen läheistensä ja perhehoitajien tueksi

Tavoittelemme moniammatillisilla, kuntouttavilla kotiin vietävillä palveluillamme ensisijaisesti lapsen ja perheen hyvinvoinnin, vanhemmuuden ja koko perheen toimintakyvyn vahvistumista siten, että perheet ja perhesuhteet säilyvät ehjinä ja yhtenäisinä. Laadukkaalla työllä ja vahvalla monipuolisella osaamisella pystytäänkin monesti vielä kiperimmissäkin tilanteissa mahdollistamaan lapsen turvallinen kotona asuminen ja perheen kuntoutuminen. Lisäksi tarjoamme tukea sijaishuollon aikaisiin ja sen jälkeisiin tarpeisiin.

 

Kehitämme Profiamilla jatkuvasti palveluidemme sisältöjä sekä syvennämme osaamistamme erilaisiin asiakkaiden tarpeisiin. Olemme jo vuosien ajan tuottaneet palveluita myös sijaishuollossa olevien lasten, heidän biologisten perheidensä sekä esim. perhehoitajien tueksi. Moniammatillisella osaamisellamme pystymme esimerkiksi vaikuttavasti tukemaan lapsen psyykkistä hyvinvointia ja resilienssiä, vähentämään lapsuudenaikaisten haavoittavien kokemusten vaikutuksia, edistämään terapeuttisesti lapsen ja perhehoitajan välistä toimivaa vuorovaikutusta tai kuntouttamaan vanhempia sekä koko perhettä lapsen kotiin paluun mahdollistamiseksi.

 

Tarjoamiamme palveluita ovat mm.:

  • Moniammatillinen kuntoutus-/tukityöskentely perhehoidossa olevalle lapselle ja perhehoitajille tai/ja vanhemmuuden vahvistamiseksi ja sijoitetun lapsen kotiin paluun mahdollistamiseksi
  • Moniammatillinen arviointi esim. sijaisvanhempien ja lapsen suhteen vaikeuksista (voimavarakeskeinen, kiintymyssuhdetta vahvista työote)
  • Ammatillinen tukihenkilötyö tai psykologin/terapeutin keskustelutuki sijoitetulle lapselle
  • Arvioiva ja kuntouttava tuki biologiselle vanhemmalle - myös lapsen kotilomiin yhdistäen
  • Perhearviointi / vanhemmuuden arviointi pohdittaessa sijoitetun lapsen kotiin paluun edellytyksiä (mm. perheen arki, vanhemmuus, lapsen kiintymyssuhteet)
  • Moniammatillinen perhekuntoutus / tehostettu perhetyö tukemaan lapsen paluuta sijoituksesta takaisin kotiin ja turvaamaan lapsen kotona asumista
  • Ammatillinen tukihenkilötyö sijoituksesta kotiin palanneelle nuorelle
  • Itsenäistyvän nuoren tuki - ammatillinen tukihenkilötyö, psykologin/terapeutin keskustelutuki ym.

 

Palvelut ovat saatavilla kattavasti mm. Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen ja Savon alueilla. Profiamin moniammatilliseen asiantuntijajoukkoon kuuluu mm. sosiaalityöntekijöitä, psykologeja, psykoterapeutteja, psykiatri, sairaanhoitajia ja sosionomeja, joilla on monipuolista työkokemusta ja lisäkoulutuksia.

 

Lisätietoja antavat ja kyselyitä/tarjouspyyntöjä vastaanottavat:

Varsinais-Suomi ja Satakunta: 045 211 6522 / Sanna Lindroos

Uusimaa: 040 636 1129 / Tiina Pekkanen

Pirkanmaa ja Kanta-Häme: 040 483 9927 / Maija Teppo

Keski-Suomi ja Savo: 044 986 4379 / Paula Arkimaa

 

Voit lähestyä meitä myös sähköpostitse: tilaukset@profiam.fi

uutiskuva2.png

Profiam Sosiaalipalvelut Oy

Kiinnostuitko yrityksestä tai sen palveluista?

Ota yhteyttä