Profiam Sosiaalipalvelut toimii yhteistyössä 3. sektorin kanssa lapsiperheiden, lasten ja nuorten ennaltaehkäisevien tukipalveluiden kehittämiseksi.

Profiam Sosiaalipalvelut tekee tiivistä yhteistyötä Profiam Tuki ry:n kanssa. Profiam Tuki ry tukee perheitä ja torjuu perheiden syrjäytymistä yhteistyössä kuntien ja kolmannen sektorin muiden toimijoiden kanssa. Profiam tuki ry:n toiminta on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tuottamaa yleishyödyllistä toimintaa. Yhdistystoiminnan avulla on mahdollisuus tuoda kuntatoimijoiden tueksi moniammatillista yhteistyötä sekä yhdistää eri kuntatoimialojen välistä yhteistyötä lasten, nuorten ja perheiden hyväksi.

Yhdistys toteuttaa erilaisia lapsiperheiden hyvinvointia tukevia hankkeita.


Profiam Sosiaalipalvelut Oy

Kiinnostuitko yrityksestä tai sen palveluista?

Ota yhteyttä