Sekä kuntien tilaavien sosiaalityöntekijöiden että asiakkaiden palaute toteuttamistamme palveluista on meille hyvin tärkeää. Kehitämme toimintaamme ja palveluitamme jatkuvasti saamamme palautteen, tilaajien ja asiakkaiden kokemusten sekä tietysti uusimman tutkimustiedon pohjalta.

Kuntien sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat käyttävät erittäin tärkeää ja ammattitaitoista harkintaa, kun hankkivat juuri tietynlaista palvelua oikeanlaisilla osaajille asiakkaanaan olevalle lapselle ja perheelle. Millainen palvelukokonaisuus ja työskentely palvelisi juuri tätä asiakasta/asiakasperhettä? Millaista erikoisosaamista työntekijöillä olisi hyvä olla juuri kyseisen asiakkaan yksilöllisiin tarpeeseen kohdentuen? Millaisella työryhmällä juuri tämän perheen kuntoutuksellista tarvetta tulisi lähestyä tai millaisen ammattilaisen tarvitsisimme juuri tämän lapsen tueksi? Paras palvelu rakentuu yhteistyössä tilaavan tahon, asiakkaan ja palvelua toteuttamana ryhtyvien ammattilaisten kesken.

Tilaavilta tahoilta olemme halunneet koota aina työskentelyjaksojen päätteeksi heidän kokemuksensa siitä, miten olemme onnistuneet eri osa-alueilla: työntekijöiden ammattitaito, miten palvelu vastasi tilausta, toteutuivatko aikataulut sovitusti, kuinka laadukasta dokumentointi oli ja miten työskentely onnistui kokonaisuudessaan.

tilaajapalautekuva.png

Luonnollisesti myös asiakkaidemme, eli lasten ja perheiden palaute on äärettömän tärkeää. Olemme vuoden -21 aikana ottaneet portaittain käyttöön uuden, aiempaa kattavamman yhteistyösuhdetta ja palvelun onnistumista mittaavan lomakkeen, ja kuulette uusimmista asiakaspalautteista hieman myöhemmin.

 

Profiam Sosiaalipalvelut Oy

Kiinnostuitko yrityksestä tai sen palveluista?

Ota yhteyttä