Koulutukset

Syksyn koulutukset hyvinvointialueiden ammattilaisille

28.6.2023

HYVINVOINTIALUEIDEN LASTENSUOJELUN JA LAPSIPERHEPALVELUIDEN SOSIAALITYÖNTEKIJÖILLE JA JOHTAVILLE VIRANHALTIJOILLE SEKÄ PALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VASTAAVILLE TAHOILLE SUUNNATUT KOULUTUKSEMME:

HOIDOLLINEN JA VUOROVAIKUTTEINEN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI
1.9. klo 8.15-10

Tervetuloa kuulemaan Profiamin vaikuttavuuden arvioinnin mallista, kehittämistyöstä, mallin pilotoinnista ja alustavista tuloksista. Millainen on toimiva, asiakastyön edellytyksiä vahvistava vaikuttavuuden arvioinnin tapa? Mitä se antaa perheille, mitä ammattilaisille? Mitä meidän pitäisi tutkia, kun puhumme vaikuttavuuden arvioinnista?

Kouluttajina toimivat Profiamin asiantuntijalääkäri Heidi Jussila (LT, psykiatrian ja lastenpsykiatrian erikoislääkäri, päihdelääketieteen erityispätevyys) ja palvelupäällikkö Assi Ailoranta sosiaalityöntekijä (VTM).


VAIKUTTAVA KUNTOUTTAVA TYÖ LASTENSUOJELUN AVOHUOLLOSSA
10.11. klo 8.15-10 

Koulutuksessa käsitellään vaikuttavan kotikäynteihin perustuvan moniammatillisen työn tieteellistä taustaa ja näyttöön perustuvia tapoja tukea haavoittavia elämänkokemuksia kohdanneita lapsia, nuoria ja vanhempia. Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia teemoja: yhteistyösuhteen merkitys, traumainformoitu lähestymistapa, lapsikeskeisen työn elementit, vanhemmuuden sekä vanhemman voinnin ja voimavarojen tutkiminen ja tukeminen.

Kouluttajina toimivat Profiamin asiantuntijalääkäri Heidi Jussila (LT, psykiatrian ja lastenpsykiatrian erikoislääkäri, päihdelääketieteen erityispätevyys) ja palvelupäällikkö Assi Ailoranta sosiaalityöntekijä (VTM).


TRAUMATIETOINEN TYÖOTE LASTEN JA PERHEIDEN SOSIAALIPALVELUISSA
1.12. klo 8.15-10

Koulutuksessa käsitellään traumakokemusten tunnistamista ja vaikutusten ymmärtämistä, trauman ilmenemistä asiakkaissa, perheissä ja ammattilaisissa sekä traumatietoisen työotteen periaatteita ja traumatietoisten sosiaalipalveluiden rakentumista.

Kouluttajina toimivat Profiamin asiantuntijalääkäri Heidi Jussila (LT, psykiatrian ja lastenpsykiatrian erikoislääkäri, päihdelääketieteen erityispätevyys) ja palvelupäällikkö Assi Ailoranta sosiaalityöntekijä (VTM).

 ILMOITTAUDU MUKAAN 


HYVINVOINTIALUEIDEN LASTENSUOJELUN JA LAPSIPERHEPALVELUIDEN SOSIAALITYÖNTEKIJÖILLE JA OHJAAJILLE SUUNNATUT KOULUTUKSEMME:
 

VANHEMMUUS KESKIÖSSÄ - VANHEMMUUSTAITOJEN MERKITYS JA NIIHIN VAIKUTTAMINEN LASTEN JA PERHEIDEN SOSIAALIPALVELUISSA
6.10. klo 8.15-10

Vanhemmuustaitojen on todettu olevan merkittävin yksittäinen lapsen kehitykseen vaikuttava tekijä - onneksi vanhemmuustaitoja voi myös kehittää ja harjoitella. Koulutuksessa kartoitetaan tutkimustiedon valossa sitä, mitkä tekijät vanhemmuudessa vaikuttavat ja miten ohjata vanhempia toimivampaan vuorovaikutukseen.

Kouluttajana Emmi Marttila, psykologi (PsM) sekä psykoterapeuttikoulutettava (Lasten ja nuorten kognitiivinen psykoterapia).


KIELTEISET LAPSUUDENAIKAISET KOKEMUKSET (ACE)
13.10. klo 8.15-10 

Koulutuksessa käsitellään kielteisten lapsuudenaikaisten kokemusten (ACE) merkitystä ja vaikutusten vähentämisen mahdollisuuksia.

Kouluttajana Profiamin asiantuntijalääkäri Heidi Jussila (LT, psykiatrian ja lastenpsykiatrian erikoislääkäri, päihdelääketieteen erityispätevyys) 


PERHEEN VUOROVAIKUTUS – MIHIN AMMATTILAISENA ON HYVÄ KIINNITTÄÄ HUOMIOTA
2.11. klo 8.15-10

Tervetuloa tarkastelemaan ja pohtimaan yhdessä lastensuojelutyön keskeistä fokusta: lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutussuhdetta. Millaisiin asioihin on tärkeää kiinnittää huomiota vanhemman, lapsen ja suhteen näkökulmasta? Miten huomioita voi sanoittaa perheen kanssa ja perheelle?  Tavoitteena on vahvistaa ammattilaisten keinoja tunnistaa ja sanoittaa keskeisiä asioita perheen vuorovaikutuksesta, niin vahvuuksia kuin kehityshaasteita.

Kouluttajana varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeutti Saara Jaskari.


Voit tilata tiimillesi sopivan räätälöidyn koulutuspäivän/-paketin esimerkiksi seuraavista teemoista: vanhemman mielenterveys ja lastensuojelu, traumatietoinen työote, dokumentointi lastensuojelussa ja perheen vuorovaikutuksen tukeminen.

Kysy lisää koulutuksistamme: assi.ailoranta@profiam.fi / 040 518 9572