Henkilöstöhallinnan rekisteri 

Tietosuojaseloste

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 §

1. Rekisterin pitäjä: Profiam Sosiaalipalvelut Oy
Köydenpunojankatu 14, 20100 Turku

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Mikko Ailoranta
Köydenpunojankatu 14, 20100 Turku
mikko.ailoranta@profiam.fi
p. 040 166 8377

3. Rekisterin nimi: Henkilöstöhallinnan rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Palvelussuhde. Henkilötietojen käsittely ulkoistettu Suomen Asiakastieto Oy:lle. Nettisivuillamme on henkilön nimi ja työpuhelinnumero.

5. Rekisterin tietosisältö: nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero (yksityinen/työ), sähköpostiosoite, työsuhteen aloituspäivämäärä, koulutus, osaaminen (kurssit/lisäkoulutukset)

6. Profiamilla ei ole säännönmukaisia tietolähteitä

7. Profiam ei tee tietojen säännönmukaisia luovutuksia

8. Profiam ei tee tietojen siirtoa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

9. Rekisterin suojauksen periaatteet: manuaalinen suojaus ja atk:lla käsiteltävät tiedot -> Suomen asiakastieto Oy

10. Tarkastusoikeus: Jokaisella on oikeus tarkastaa tietonsa. Se tehdään kirjautumalla Suomen asiakastieto Oy:n tietokantaan, https://gdpr.asiakastieto.fi/#/identify/profiam-sosiaalipalvelut-oy sähköpostiosoitteella, pankkitunnuksilla tai puhelinnumerolla. Jokainen voi itse lisätä tai poistaa tietoja tai tietonsa. Lisätietoja www.tietosuoja.fi/1676.htm

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista: Jokainen voi vaatia tiedon korjaamista tai tehdä sen itse. Tiedon korjaamista voi vaatia sähköpostilla osoitteesta info@profiam.fi. Lisätietoja www.tietosuoja.fi/1677.htm

12. Muut henkilötietojenkäsittelyyn liittyvät oikeudet: Henkilötietolain 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Rekisteröidyn oikeuksista voi olla säädetty myös muussa lainsäädännössä. Jos toimintaan liittyy tällaista henkilötietojen käsittelyä, ilmoitamme rekisteröidylle hänen oikeuksistaan sekä miten niitä käytetään.