< TERAPIAPALVELUT

Perhe-
ja paripsykoterapia

Oletko hakeutumassa perhe- tai pariterapiaan? Profiamin koulutetut ammattilaiset ovat käytössäsi. 

Ota yhteyttä

Akuutissa tilanteessa voit varata suoraan lyhytaikaista keskustelutukea:

Varaa aika verkossa

Mental wellbeing - caring father and children - Profiam

Palvelemme koko Suomea

Tarjoamme terapiapalveluita toimipisteissämme Turussa, Tampereella, Helsingissä, Jyväskylässä ja Hämeenlinnassa sekä etäpalveluna koko Suomeen.

Monta reittiä perhe- ja paripsykoterapiaan

Perhe- ja paripsykoterapian palvelut ovat käytössäsi niin itse maksaen, Kelan kuntoutuspsykoterapiana, vakuutusyhtiön tukemana kuin ostopalveluna (Varsinais-Suomen hyvinvointialue).

Perhepsykoterapia

Perhepsykoterapia on terapiamuoto, jossa tutkitaan ja hoidetaan perheenjäsenten välistä perhesysteemiä sekä heidän keskinäistä vuorovaikutustaan. Perhepsykoterapian tavoitteena on auttaa kaikkia perheenjäseniä lisäämällä heidän ymmärrystään toisiaan kohtaan, tukemalla heitä kuulemaan toistensa näkökulmia ja parantamalla heidän keskinäistä vuorovaikutustaan, jolloin perheenjäsenten hyvinvointi lisääntyy ja he saavat omat voimavaransa käyttöön aiempaa paremmin. Perhepsykoterapia on tunnetyöskentelyä ja sen tavoitteena on vahvistaa perheen hyviä ja turvallisia selviytymiskeinoja sekä luoda vakautta perheen tilanteeseen.

Perhepsykoterapiaa voidaan soveltaa mielenterveyshäiriöihin (esim. masennus, psykoottistasoiset häiriöt, käytös- ja mielialahäiriöt, syömishäiriöt, päihdehäiriöt, traumaattiset kokemukset), perheen vaikeisiin konfliktitilanteisiin, vuorovaikutuksen häiriöihin ja perheen elämänkriiseihin (esim. lapsettomuus, perheenjäsenen sairastuminen/kuolema, lapsen aikuistuminen, vanhempien ero, uusperheiden haasteet).

Perhepsykoterapiaan voivat osallistua kaikki perheenjäsenet iästä riippumatta, ja tapaamisten kokoonpanoa voidaan vaihdella perheen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Perhepsykoterapiassa voidaan käyttää keskustelun tukena erilaisia menetelmiä (esim. kirjoittaminen, piirtäminen, kortit, pelit, kehoharjoitteet, kotitehtävät).

Perhepsykoterapia on myös Kelan tukema kuntoutuspsykoterapiamuoto. Perhepsykoterapiassa on mahdollista käydä rinnakkain myös yksilö- tai paripsykoterapian kanssa, ja Kela voi myöntää kuntoutuspsykoterapiatuen näihin samanaikaisiin psykoterapiaprosesseihin.

Paripsykoterapia

Paripsykoterapia on terapiamuoto, joka keskittyy psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseen vahvistamalla parisuhteen vuorovaikutusta ja tunnesuhdetta sekä lisäämällä yksilöiden kykyä kuulla ja ymmärtää itseä, toista ja keskinäisessä suhteessa tapahtuvia ilmiöitä. Paripsykoterapiassa pyritään löytämään uudenlaisia näkökulmia suhteessa tapahtuviin asioihin sekä lisäämään keskinäistä turvaa, luottamusta ja vakautta, ja näin tukemaan paria toivotun muutoksen aikaansaamisessa.

Paripsykoterapiaan voi hakeutua missä suhteen vaiheessa tahansa. Tyypillisesti paripsykoterapia aloitetaan tilanteessa, jossa keskinäinen vuorovaikutus tuntuu toimimattomalta, käytössä olevat ongelmanratkaisukeinot eivät toimi, tunneyhteys ja läheisyys on kadonnut tai suhdetta kuormittavat esim. erouhka, luottamuspula, turvattomuus, perhearjen kuormittavuus, rooliristiriidat, päihteet, mielenterveyshäiriöt ja seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset.

Paripsykoterapiaan voi hakeutua myös tilanteessa, jossa on jo päädytty eroon, mutta on halua käsitellä esim. eroon johtaneita syitä ja oppia niistä ajatellen mahdollisia tulevia parisuhteita tai halutaan pohtia yhteisvanhemmuuteen liittyviä kysymyksiä ja mahdollistaa lapsille turvallinen kokemus vanhempien erosta. Lisäksi paripsykoterapia tarjoaa hyvän mahdollisuuden hoitaa parisuhdetta ennaltaehkäisevästi ja oppia tuntemaan uudella tavalla sekä itseä että kumppania yhteisen prosessin avulla.
Paripsykoterapialla on aina tavoitteet, jotka ovat parin itsensä määrittelemät ja työskentely rakentuu parin itsensä tärkeiksi kokemien teemojen ympärille. Paripsykoterapiassa voidaan keskustelun tukena käyttää monipuolisesti eri menetelmiä (esim. kirjoittaminen, kortit, kehoharjoitteet, musiikki, sukupuu, kotitehtävät).

Paripsykoterapia on myös Kelan tukema kuntoutuspsykoterapiamuoto. Paripsykoterapiassa on mahdollista käydä rinnakkain myös yksilö- tai perhepsykoterapian kanssa, ja Kela voi myöntää kuntoutuspsykoterapiatuen näihin samanaikaisiin psykoterapiaprosesseihin.

Hinnasto

Pari- ja perhepsykoterapia 90min alkaen 170 euroa

Koulutuspsykoterapia (koulutusvaiheessa oleva terapeutti) 90min alkaen 120 euroa

Tutustu perhe- ja paripsykoterapeutteihimme

Uusimaa

Tuula Hyppönen

Perhepsykoterapeutti

044 493 4462
tuula.hypponen@profiam.fi

Keski-Suomi

Laura Jaakkola

Sosiaalityöntekijä, perhepsykoterapeutti, työnohjaaja

044 568 6052
laura.jaakkola@profiam.fi

Varsinais-Suomi ja Satakunta

Saara Jaskari

Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeutti, toimintaterapeutti YAMK, työnohjaaja

050 382 1200
saara.jaskari@profiam.fi

Pirkanmaa ja Kanta-Häme

Kirsi Joronen

Perhe- ja paripsykoterapeutti, sosionomi AMK, työnohjaaja

040 594 1612
kirsi.joronen@profiam.fi

Varsinais-Suomi ja Satakunta

Marlene Karttunen-Salonen

Perhepsykoterapeutti, pariterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja

040 551 3297
marlene.karttunen-salonen@profiam.fi

Varsinais-Suomi ja Satakunta

Janna Kujanpää

Perhe- ja paripsykoterapeutti, sosionomi YAMK

044 408 3251
janna.kujanpaa@profiam.fi

Varsinais-Suomi ja Satakunta

Tarja Melakari

Perhepsykoterapeutti (ET), Sairaanhoitaja, psykiatria, syömishäiriöasiantuntija

040 518 9526
tarja.melakari@profiam.fi

Varsinais-Suomi ja Satakunta

Riikka Okko-Holck

Perhe- ja paripsykoterapeutti, sairaanhoitaja

040 655 1011
riikka.okko-holck@profiam.fi

Varsinais-Suomi ja Satakunta

Riia Otava

Psykologi (PsM), perhepsykoterapeutti

040 677 0456
riia.otava@profiam.fi

Pirkanmaa ja Kanta-Häme

Marjo Pajari

Perhe- ja paripsykoterapeutti (ET) Sosiaalityöntekijä (YTM)

040 486 9183
marjo.pajari@profiam.fi

Varsinais-Suomi ja Satakunta

Marianne Toimio-Elomaa

Perhe- ja paripsykoterapeutti, sosionomi

040 774 2658
marianne.toimio-elomaa@profiam.fi

Varsinais-Suomi ja Satakunta

Nina Virtanen

Psykologi (PsM), perhe- ja paripsykoterapeutti

044 461 3824
nina.virtanen@profiam.fi

Keski-Suomi, Uusimaa

Tiina Wiklund

Perhe- ja paripsykoterapeutti, sairaanhoitaja AMK, psykiatria

0400 196 752
tiina.wiklund@profiam.fi

Assi Ailoranta

Palvelupäällikkö, Sosiaalityöntekijä (VTM), Perhe- ja paripsykoterapiakoulutuksessa

040 518 9572
assi.ailoranta@profiam.fi

Keski-Suomi

Jaakko Antila

Sairaanhoitaja AMK, psykiatria, perhe- ja paripsykoterapiakoulutuksessa

044 700 7423
jaakko.antila@profiam.fi

Keski-Suomi

Tuukka Kujala

Sosionomi AMK, perhe- ja paripsykoterapiakoulutuksessa

040 672 1856
tuukka.kujala@profiam.fi

Varsinais-Suomi ja Satakunta

Katja Oksanen

Sosionomi AMK, perhe- ja paripsykoterapiakoulutuksessa

044 493 7627
katja.oksanen@profiam.fi

Pirkanmaa ja Kanta-Häme

Anne-Mari Saarela

Psykologi, perhe- ja paripsykoterapiakoulutuksessa

044 493 1274
anne-mari.saarela@profiam.fi

OTA YHTEYTTÄ

Kerro meille, kuinka voimme olla avuksi.

Saat meihin helposti yhteyden sähköpostilla tai täyttämällä oheisen lomakkeen. Asiantuntijamme kertovat mielellään lisää palveluistamme.

Olen tulossa vastaanotolle

Hyväksy tietosuojaselosteen ehdot